Archief | Producten in de kijker

Zorgeloos fietsen met Pack Fietser

U gebruikt uw fiets om naar het werk te gaan, uw kinderen naar school te brengen of gewoonweg voor het plezier? Voeg het Pack Fietser* toe aan uw B.A. Gezin en geniet exclusieve waarborgen voor u, uw familie en uw fietsen.

Aanpasbaar in functie van uw gezinssituatie en behoeftes, biedt het Pack Fietser u

 • tot 6.250 EUR vergoeding voor de medische kosten die overblijven na de tussenkomst van de mutualiteit.
 • tot 250.000 EUR vergoeding in geval van blijvende invaliditeit.
 • 25.000 EUR in geval van overlijden om uw naasten te beschermen.
 • een vergoeding van 1.000 of 2.000 EUR (naargelang uw keuze) voor de materiële schade aan uw fiets en toebehoren (fietskarretje, bagagetas, kinderzitje, 3de wiel, helm, fietscomputer en –gps).
 • bijstand in geval van panne, diefstal of een ongeval, waaronder het ter beschikking stellen van een vervangfiets gedurende 7 dagen.

Enkele voorbeelden die meer zeggen dan een lange uiteenzetting Â…

Zoals elke fietsliefhebber weet u dat een fietsongeval al snel kan uitmonden in soms zware kwetsuren. Met het Pack Fietser kunt u rekenen op uitgebreide waarborgen. Voor uw kwetsuren, maar ook voor uw verzekerde passagier, als voor de schade aan de fiets(en) en toebehoren.

Voor u

Zoals elke zaterdag trekt u er met uw vrienden op uit met de fiets. Een gladde weg en een scherpe bocht korten jammer genoeg uw fietstocht in Â…

Verrast door een zwerfhond wanneer u met de fiets op weg bent naar uw werk, moet u plots uitwijken en komt u onzacht in aanraking met het asfalt. Uw pols en elleboog weten dit maar matig te appreciëren …

U geniet samen met uw familie van een week vakantie in de Vogezen. Maar tijdens een fietstocht verliest uw zoon zijn evenwicht en neemt u en uw echtgenote mee in zijn val.

In alle drie gevallen komt Pack Fietser tussen:

 • Tot 6.250 EUR voor de medische kosten die overblijven na tussenkomst van de mutualiteit.
 • Tot 250.000 EUR bij eventuele blijvende invaliditeit als gevolg van het ongeval.
 • 25.000 EUR wanneer het ergste scenario zich voordoet.

En voor uw fiets

U raakt gekwetst bij een fietsongeval. Uw fiets blijft niet gespaard.

Het Pack Fietser komt ook tussen wanneer uw fiets beschadigd geraakt! Fiets, helm, kinderzitje, fietskarretje, 3de wiel, bagagetas, fietscomputer en -gps worden vergoed tot 1.000 of 2.000 EUR (volgens de gekozen optie). En dit geldt voor elk type fiets: 2 of 3 wielen, klassiek of zelfs elektrisch!

Een unieke bijstand!

De ketting van uw fiets breekt en u bent op 50 km van huis verwijderd?

Uw zoon is student in Leuven en komt tot de onaangename vaststelling dat hij zijn fiets niet meer terugvindt?

Het Pack Fietser garandeert u een bijstand in geval van een ongeval, panne of diefstal.
De AG Bijstand Fietser garandeert uw mobiliteit door

 • een pechverhelper ter plaatse te sturen.
 • uw terugkeer naar huis te verzekeren.
 • u, in het beste geval, uw traject verder te laten zetten en de taxikosten tot 80 EUR voor de rekening te nemen.
 • gedurende 7 dagen een vervangfiets ter beschikking te stellen.

Dit alles tot 3 keer per jaar, overal in België, vanaf het moment dat u meer dan 1 km van huis verwijderd bent en tot 30 km buiten de Belgische grens!

*Het Pack Fietser is een aanvulling op de B.A. Gezin van AG Insurance. Dit document bevat algemene informatie. De juiste omvang van de waarborgen vindt u in de Algemene voorwaarden beschikbaar bij uw makelaar en op de pagina

 

Lees het volledige bericht

AG Insurance FAMILIS NoGO Reisannulatieverzekering

Uw annulatieverzekering beschermt uw reisbudget het hele jaar door, voor korte of lange reizen, in het buitenland en in België ongeacht de manier waarop de reis geboekt werd.

Voornaamste garanties:

 1. u geniet een dekking van 2 500 € per persoon en per reis
 2. wij nemen de wijzigingskosten van uw verblijfsdata voor onze rekening
 3. wij vergoeden de vakantiedagen waarvan u niet heeft kunnen genieten
De driedubbele NoGo garantie
 • Annulatie: Wij vergoeden u tot 2 500 € per persoon en per reis. Tot maar liefst 12 500 € per reis voor alle begunstigden samen.
 • Wijziging: Wij nemen de wijzigingskosten van uw verblijfsdata voor onze rekening en u geniet een bijkomende vergoeding van 75 €.
 • Compensatie: U moet gerepatrieerd worden in het kader van een bijstand? Wij vergoeden u voor de niet-genoten vakantiedagen, de skipas en de skilessen. Bovendien krijgt u een bijkomende vergoeding van 10% voor alle andere onkosten.

U hebt al een jaarlijkse reisannulatieverzekering NoGo en u wenst een reis te dekken die meer dan 2 500 € per persoon kost ? Activeer de NoGo Uitbreiding om het vergoedingsplafond van één specifieke reis te verhogen tot 10 000 €

Gedekte oorzaken
 • Hebt u het vliegtuig gemist door een monsterfile na een ongeluk op de ring?
 • Werd uw visum geweigerd?
 • Heeft uw zoon herexamens?
 • Heeft een gezinslid zijn enkel gebroken?
 • Heeft u net een nieuwe job aangenomen?
 • Heeft een lek in de wasmachine ernstige schade veroorzaakt ?
 • Is een van uw grootouders opgenomen in het ziekenhuis?
 • Heeft uw baas u gevraagd om uw verlof te annuleren omdat uw vervanger ziek is?

Hoe dan ook, u bent gedekt door NoGo.

NoGo werd 2 keer verkozen tot beste jaarlijkse reisannulatieverzekering (Decavi trofeeën) voor al haar uitgebreide garanties:

 • Gezondheidsprobleem van u of één van uw naasten (ziekte, ongeluk, overlijden,…).
 • Ingrijpende gebeurtenissen in uw dagelijkse leven (economisch ontslag, een echtscheiding of een feitelijke scheiding,…)
 • Uitzonderlijke gebeurtenissen (de verplichte inentingen kunnen u niet worden toegediend, u wordt opgeroepen als jurylid voor een rechtbank of voor een militaire of humanitaire missie, u bent opgeroepen voor de adoptie van een kind,…).
De gedekte reizen
 • Al uw privéverblijven vanaf 150 €, in het buitenland van om het even de duur van uw verblijf en in België vanaf 3 nachten. En dit 365 dagen per jaar.
 • Alle boekingsformules: een ticket via internet, een verblijf via een reisagentschap, huur van een wagen via telefoon, …
 • Alle vervoermiddelen: vliegtuig, wagen, trein, boot, …
 • Alle types verblijven: hotels, huurwoningen, vakantie domeinen, …
 • Alle begunstigden van een contract, zelfs als ze op hetzelfde moment naar verschillende bestemmingen reizen.

Opgelet: denk eraan uw annulatieverzekering NoGo minimum 30 dagen voor uw vertrek af te sluiten om een reis te verzekeren die u voordien al geboekt hebt.

Lees het volledige bericht

Langetermijnsparen : Spaar voor uw pensioen en krijg tot 30 % van uw storting terug.

Waarom is langetermijnsparen iets voor mij?

Als u een aanvullend pensioenkapitaal wenst op te bouwen op een fiscaalvriendelijke manier. Langetermijnsparen helpt u daarbij: 100 % veilig, met een aantrekkelijk rendement en met belastingvoordeel:

 • De rentevoet van elke storting is gegarandeerd tijdens de hele looptijd. U komt nooit voor onaangename verrassingen te staan. Door jaarlijkse winstdelingen kan dit rendement nog oplopen.
 • Afhankelijk van uw inkomen levert elke storting een mooi belastingvoordeel op.

Tip: start vóór uw 65ste opnieuw met langetermijnsparen en kies een lange looptijd (minimaal 10 jaar). Zo blijft u ook na uw 65ste nog lange tijd fiscaal voordeel genieten.

Andere aftrekposten (premies voor individuele levensverzekeringen en schuldsaldoverzekeringen, kapitaalaflossingen van uw hypothecaire lening…) beperken het maximumbedrag dat u in langetermijnsparen kunt sparen. Langetermijnsparen is daarom vooral interessant vóór het afsluiten van een hypothecaire lening en na terugbetaling ervan.

Wanneer ontvang ik het gespaarde bedrag?

U ontvangt het gespaarde bedrag kort na uw 65ste verjaardag of op een latere datum (indien zo voorzien in uw contract).

We contacteren u op dat moment. U bespreekt samen met ons hoe u dit pensioenkapitaal optimaal kunt laten renderen. Zodat u zich kunt concentreren op het belangrijkste: voluit van uw pensioen genieten.

 • Bent u gestart met langetermijnsparen vóór uw 55ste en is de einddatum van uw contract op uw 65ste? Dan houdt de verzekeringsmaatschappij op uw 60ste verjaardag een gunstige taxatie van 10 % in op het opgebouwde kapitaal. De verworven winstdelingen zijn vrijgesteld van deze belasting.
 • Startte u na uw 55ste en is de einddatum na uw 65ste verjaardag, dan gebeurt deze gunstige taxatie van 10 % op de tiende verjaardag van uw contract.
 • Stortingen die u doet na deze taxatie leveren onrechtstreeks een nog hoger rendement op: u geniet immers nog steeds 30 % fiscaal voordeel, maar er is geen belasting meer verschuldigd. Voort sparen loont dus zeker de moeite.

Vermijd om uw langetermijnsparen vóór uw 60ste op te vragen. Doet u dat toch, dan is er 33 % bedrijfsvoorheffing (+ gemeentebelasting) verschuldigd.

Lees het volledige bericht