Praktische informatie

NV Verzekeringen Albert Derudder Verlorensteenstraat 7 – 9030 Gent-Mariakerke

 

Tel: 09/226.50.28

Fax: 09/227.92.25

E-mail: derudder.diensten@kantoorderudder.be

RPR: 0432.844.484

 

Openingsuren

Maandag 9u00 – 12u00 14u00 – 17u00
Dinsdag 9u00 – 12u00 14u00 – 17u00
Woensdag 9u00 – 12u30
Donderdag 9u00 – 12u00 14u00 – 18u30
Vrijdag 9u00 – 12u30

Buiten de kantooruren kan u steeds langskomen op afspraak.

Ons kantoor is ingeschreven als in het register van de verzekeringstussenpersonen onder nummer 014517A-cB, bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op http://www.fsma.be.

Ons kantoor is eveneens ingeschreven in het register van de bemiddelaars inzake Consumentenkredieten en inzake Hypothecaire kredieten als verbonden
kredietagent en in het register van de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten bankagent.

Bankagentschap voor Fintro Bank

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. We zijn steeds bereikbaar via telefoon, e-mail of fax.
U kan steeds bij ons kantoor terecht voor uw vragen en problemen.

Mocht u een klacht over onze dienstverlening hebben die wij niet in onderling overleg kunnen oplossen kan u steeds terecht bij:

Gegevens van de bemiddelingsdienst en Ombudsman:

Ombudsman in Financiële Geschillen:

Koning Albert II-laan 8 bus 2
1000 Brussel
Tel. 02 545 77 70
Fax 02 545 77 79
E-mail: ombudsman@ombudsfin.be
Website: www.ombudsfin.be

Ombudsman van de Verzekeringen:

De Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel. 02 547 58 71
Fax 02 547 59 75
E-mail: info@ombudsman.as
Website: www.ombudsman.as

Toezichthoudende autoriteit inzake kredietbemiddeling:

FOD Economie, Algemene Directie Economische Inspectie
Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel
Telefoon : 02/277.54.84
https://meldpunt.belgie.be